Preskočiť na obsah

Csaba Tolnai – levický lokálpatriot

Autor: Miroslav Haszics

28.4.1972, Želiezovce – 2.7.2021, Levice

V máji 2015 sa podieľal na založení Levického okrášľovacieho spolku, ktorého bol prvým predsedom. Pod jeho vedením sa členmi spolku stali zástupcovia obyvateľov mesta, architektov, záhradných architektov, historikov, podnikateľov a ďalších oblastí. Spolok začal svoju činnosť výsadbou symbolického brestu 22. mája 2015 na Námestí hrdinov.

Bol riaditeľom Mládežníckeho centra – Kontakt v Leviciach.  
Od roku 2014 mestským poslancom a od roku 2018 aj zástupcom primátora mesta. V tomto období zastupoval Levický okres aj ako poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Je autorom a spoluautorom viacerých publikácii, ktoré sa týkajú najmä histórie mesta Levíc.

Angažoval sa napr. pri obnove levickej Historickej promenády, osvetlenia hradu, kaplnky svätého  Urbana, mestského parku a pri príprave rekonštrukcie hradného parku.
Vďaka nemu boli inštalované viaceré informačné tabule odkazujúce na historické udalosti, budovy a osobnosti týkajúce sa mesta Levice.

Spoluorganizoval charitatívne podujatia, cez ktoré boli podporovaní ľudia v sociálnej núdzi. Presadzoval práva národnostných menšín, predovšetkým v kultúrnej oblasti. Dokázal spájať aj ľudí s odlišným nastavením, okolo všeobecne prospešných projektov a podujatí.
V spolupráci s občianskym združením JPK o.z., organizoval diskusné kluby, týkajúce sa otázok kresťanstva, etiky a spoločenského života.  

Bol inšpirujúcou osobnosťou. Človek s dobrým srdcom, lokálpatriot, milovník nášho mesta. Jeho túžbou bolo prinavrátiť mestu Levice jeho „dušu“ – charakter mesta, ktoré by bolo príťažlivé svojou architektúrou i komunitou ľudí, ktorí v ňom žijú.  

„Náš Csaba bol v prvom rade dobrý, láskavý a čestný človek, vždy ochotný pomôcť, poradiť. Nadovšetko miloval svoju rodinu, dokázal však rozdávať lásku a radosť aj iným. Vo voľnom čase sa venoval histórii nášho mesta – zbieral historické pohľadnice, fotografie, artefakty, príbehy. Aj keď neštudoval históriu, pre väčšinu z nás bol historikom – samoukom. Počas svojho plodného života zozbieral obrovské množstvo vedomostí a informácií, ktoré sa nám snažil odovzdať prostredníctvom publikácií, prednášok, či len bežných rozhovorov. 
Csabov odkaz a duša zostáva s nami a v nás. Zanechal po sebe nezmazateľnú stopu a my v nej so cťou budeme kráčať ďalej.“
Jozef Kubovič