Kálmán Kittenberger

Autor: Mgr. Peter Pleva

10. októbra 1881, Levice – 4. januára 1958, Nagymaros

Stredoškolský profesor, externý pracovník Maďarského národného múzea, šéfredaktor poľovníckych novín „Nimród“, cestovateľ a autor mnohých kníh o Afrike.

Narodil sa v Leviciach a tu prežil aj svoje detstvo. Študoval na učiteľskej akadémii v Leviciach a neskôr pokračoval v štúdiách v Budapešti na meštianskej učiteľskej akadémii. Už vtedy sa venoval prírodným vedám. Pravidelne dochádzal do preparačnej dielne Zoologického oddelenia Národného múzea. Svoje vysokoškolské štúdiá nedokončil. Krátky čas pracoval ako učiteľ v dedinke Tatrang v Sedmohradsku.

Prvýkrát navštívil Afriku v roku 1903, keď dostal – ešte ako učiteľ v Tatrangu, ponuku na africkú cestu od Národného múzea. Mal pomáhať v Britskej Východnej Afrike (dnes Keňa) Arzénovi Damaszkinovi, ktorý tu poľoval a zbieral materiál. Kittenberger neváhal obetovať svoje úspory a s jednoduchou výbavou ako 21 ročný odišiel na toto dobrodružstvo. Východnú Afriku si zamiloval na celý život a vrátil sa sem ešte päť krát. Strávil tam viac ako 10 rokov svojho dobrodružného života.

Pred odchodom do Afriky sa dohodol s riaditeľom zoologickej zbierky Národného múzea, že bude pravidelne posielať ulovený a nazbieraný materiál. Až do roku 1914 pravidelne posielal obrovské balíky nazbieraného a vypreparovaného materiálu. Mnohé jeho preparáty nezostali iba v Maďarsku, ale pre zlú finančnú situáciu múzea ich predávali zahraničným inštitúciám. Spolu takto poslal viac ako 60 000 exemplárov africkej fauny. Z toho 3713 stavovcov a okolo 57 000 bezstavovcov.

Udalosti prvej svetovej vojny ho zastihli v Ugande v roku 1914. Ako občana nepriateľskej krajiny ho Angličania zajali, získané materiály mu zhabali a deportovali ho do indického zajateckého tábora. Odtiaľ ho prepustili na slobodu až po piatich rokoch. Na konci roku 1919 sa vrátil domov úplne olúpený. V roku 1920 prevzal redaktorské miesto poľovníckeho časopisu „Nimród“ a od roku 1929 sa stal aj jeho vydavateľom. V časopise publikoval svoje zážitky z ciest po Afrike. Stal sa mimoriadne populárnym.

O svojich zážitkoch napísal aj viacero kníh. V roku 1927 mu vyšla kniha pod názvom „Moje zberateľstvo a poľovanie v Afrike“, ktorá bola preložená aj do angličtiny a francúzštiny. Jeho druhá kniha „Zmenená Afrika“ uzrela svetlo sveta v roku 1930. O Afrike napísal ešte dve knihy: „Od Kilimandžára k Nagymarosu“ a „Moja posledná africká poľovačka“. Kittenberger je známy aj pod menom „Katona“, ktoré mu dal Dr. Géza Horváth – správca zoologickej zbierky. Na konci svojho života sa ale dožil aj obrovskej tragédie. Veľká časť jeho celoživotnej zbierky zhorela pri požiari prírodovedeckého oddelenia Národného múzea počas nepokojných udalostí roku 1956. Aj napriek zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu pomáhal organizovať nové africké expedície, ktorých sa už on nedožil. Zomrel v malom mestečku na brehu Dunaja v Nagymarosi v roku 1958.