Oddychová zóna Nad promenádou

Projekt revitalizácie zanedbaného priestoru nad Historickou promenádou s prepojením na Kalváriu.

Na jar roku 2022 sme sa uchádzali o grant Nadácie Slovenskej sporiteľne v grantovom programe Pre budúcnosť, s naším projektom „Oddychová zóna nad Promenádou„, ktorý uspel v konkurencii 154 prihlásených projektov. Pre náš projekt v hodnote 12 600,50 € sme získali sumu 11 096,50 €. Levický okrášľovací spolok bude participovať  1 504 €.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny v parkovom priestore medzi Historickou promenádou, ktorá bola revitalizovaná v minulosti, lesoparkom na druhej strane „kalvárskeho“ kopca a samotnou Kalváriou. Nosnou myšlienkou je prepojenie centra mesta cez biokoridor Historickej promenády s lesoparkom na kalvárii a voľnou krajinou. Medzi týmito celkami sú dnes zanedbané priestory vhodné na dosadbu krov a trávo-bylinný porast budúceho prírodného cintorína, kde
mozaikovito vzniknú autochtónne kvitnúce trávo-bylinné plochy. Navrhovaná je aj úprava chodníka v tomto priestore s nadväznosťou na vyústenie Historickej promenády – prepojiť ho s Kalváriou a prístupom k NCH Krížny vrch.