Preskočiť na obsah

Busta Kálmána Kittenbergera

busta Kálmána Kittenbergera

V máji roku 2018 maďarský sochár Tibor Túri Török venoval Levickému okrášľovaciemu spolku bustu slávneho levického rodáka Kálmána Kittenbergera. Členovia LOS rozbehli aktivity pre dôstojné umiestnenie tohto diela v meste.

Najvhodnejšia lokalita sa javila na ulici spojenej s jeho menom – ulici Kálmána Kittenbergera. Spracovali sme architektonický návrh, ktorý po posúdení príslušnými inštitúciami bol podkladom pre stavebné konanie. Získali sme stavebné povolenie pre umiestnenie busty v danej lokalite. Chýbali už len financie na realizáciu. V lete roku 2021 poslanci Mestského zastupiteľstva schválili v rozpočte čiastku potrebnú na stavebné a montážne práce v súvislosti s osadením diela.

V roku 2021 sme si pripomenuli 140. výročie narodenia Kálmána Kittenbergera, preto všetka naša snaha sa zamerala na dátum 10.10.2021, keď sme práve v deň tohto výročia chceli odhaliť s náležitými poctami bustu slávneho levičana. S pomocou všetkých zainteresovaných sa podarilo dielo včas dokonať.

V nedeľu 10.10.2021 o 10:00 hod sa uskutočnilo slávnostné odhalenie za účasti hostí z Nagymarosu, Érdu, autora busty Tibora Túri Töröka a širokej verejnosti. Môžete ho obdivovať na ulici Kálmána Kittenbergera oproti levickej synagóge.