Historická promenáda

V roku 2016 sa náhodne objavila prítomnosť starých vzácnych cudzokrajných drevín v zarastenom priestore v centre mesta. V spolupráci s historikmi sa našli dokumenty dokazujúce prítomnosť prvého mestského parku – historickej promenády – v tejto lokalite. Tento po II. svetovej vojne zanikol.

Levický okrášľovací spolok sa podujal prinavrátiť tejto lokalite výnimočnosť a vytvoriť náučný chodník s posedením, ktorý bude odrazom dejín histórie mesta Levice. V spolupráci s mestom Levice sme už rozbehli kroky na jeho záchranu. Vypracovala sa štúdia revitalizácie územia a dobrovoľníci začali s prvými aktivitami na jar 2017. Viac o projekte

Historická promenáda v roku 2020