Preskočiť na obsah

Historická promenáda

hungary-flag-icon-256
magyarul
united-kingdom-flag-icon-256
english

Pešia promenáda vznikla ešte v období Rakúsko-Uhorska na konci 19. storočia a na jej založení sa zúčastnila aj levická okrášľovacia komisia, ktorej predsedom sa v roku 1876 stal hlavný župný lekár, vedec  MUDr. František Brach (1821- 1894). Komisia združovala miestnych poslancov, honoráciu mesta, podnikateľov, jednoducho lokálpatriotov, ktorým záležalo na peknom vzhľade verejných priestranstiev rozrastajúceho sa mesta. Tento úzky pás zelene medzi cintorínom a vtedajším Učiteľským ústavom (dnes Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach) bol starým mestským parkom a súčasťou dlhšieho historického korza, ktoré sa začínalo na námestí v centre mesta a pokračovalo až na Kalváriu.

Promenáda (po maďarsky sétakert) bola jediná verejná ucelená zelená plocha popretkávaná chodníkmi, lemovanými  lavičkami a orgovánom. Slúžila obyvateľom mesta na oddych, chodili sem študenti aj rodiny s deťmi. Postupne sa stávala parkom so vzácnou zeleňou, pri vysádzaní ktorej pomáhali aj študenti Učiteľského ústavu, a dodnes sa v nej nachádzajú vzácne exotické dreviny. Medzi nimi vyniká sofora japonská (sophora japonica), brestovec západný (celtis occidentalis), judášovec strukový (cercis siliquastrum) a ďalšie.

rozkvitnutý judášovec

Po druhej svetovej vojne, keď vznikol nový mestský park z pôvodne  súkromnej záhrady rodiny Schoellerovcov, začala promenáda pustnúť, zarastať, až upadla do zabudnutia. V roku 2016 sa tu – v divoko zarastenom priestore centra mesta – náhodne objavila prítomnosť starých vzácnych cudzokrajných drevín a miestni historici aj našli dokumenty dokazujúce prítomnosť prvého parku v tejto lokalite.

Z iniciatívy Levického okrášľovacieho spolku (LOS) s vtedajším predsedom Csabom Tolnaim (1972-2021) sa v roku 2017 začala postupná obnova  Historickej promenády. V spolupráci s mestom Levice LOS  podnikol kroky na záchranu bývalého parku nad mestom. Keď sa vypracovala  štúdia revitalizácie územia, mohli dobrovoľníci na jar 2017 začať s prvými aktivitami a väčšinu prác  ukončili  v decembri 2022. Oficiálne otvorenie obnoveného priestoru sa uskutočnilo 1. mája 2023.  Viac o projekte.

Historická promenáda v roku 2020

Historická promenáda v roku 2022