Preskočiť na obsah

2 % z daní pre LOS

Ako darovať 2 % z Vašich už zaplatených daní pre Levický okrášľovací spolok?

Prostriedky získané týmto spôsobom chceme v zmysle zákona použiť na činnosť Levického okrášľovacieho spolku, najmä na realizáciu projektov v prospech mesta Levice a jeho obyvateľov a návštevníkov.

Naše údaje do formulára:
Názov: Levický okrášľovací spolok
Sídlo: Kasárenská ul. 850/6, 93401 Levice
IČO: 42427479

Predvyplnené tlačivo „Vyhlásenia o poukázaní…“ na stiahnutie v .pdf

 (môžete pred vytlačením vyplniť.) Aktuálne za zdaňovacie obdobie 2023

POSTUP:
Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, v tejto žiadosti požiadajte zamestnávateľa (vyznačte X), aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“:

Ukážka z tlačiva

 

ukážka z tlačiva „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania…

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
3. Vyplňte Vyhlásenie, vytlačte ho a podpíšte.
4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad . Ak Vám to spôsobuje ťažkosti, doručte v dostatočnom predstihu tlačivá k nám a my sa postaráme o zvyšok.