Preskočiť na obsah

Osvetlenie levického hradu

Levický okrášľovací spolok prišiel v roku 2017 s iniciatívou osvetliť dominantu mesta – levický hrad.  Projekt vypracoval člen LOS, Ing. Arch. Roderik Baltazár. Vzhľadom k tomu, že hrad spravuje Tekovské múzeum a je vlastníctvom Nitrianskeho samosprávneho kraja, prostriedky na realizáciu ( 6900 €) schválili poslanci NSK (ďakujeme!). Následne župa vypísala verejnú súťaž, v ktorej uspela firma GREP Slovakia. Táto realizovala práce prakticky bez zisku. Na príprave a realizácii pomáhali rôzne podnikateľské subjekty aj dobrovoľníci – obyvatelia mesta. Náklady na prevádzku bude znášať mesto Levice.

Postrek náletových rastlín

Aby sa osvetlenie mohlo namontovať, bolo potrebné odstrániť náletovú zeleň, ktorá sa počas rokov uchytila na hradnom brale a múroch. V lete roku 2018 horolezci z levického Delf klubu pod vedením Igora Kušnierika bezodplatne za pomoci chémie a potom mechanicky odstránili burinu a kry, ktoré mohli tieniť svetlo z reflektorov. Chémiu aj postrekovače poskytla  levická firma DeArt s.r.o.

V novembri 2019 boli konečne splnené všetky podmienky, uzavretá zmluva s dodávateľom prác a začalo sa s montážou jednotlivých osvetľovacích telies a elektroinštalácie. Pre osvetlenie hradu sú použité kvalitné moderné, energeticky úsporné svietidlá. Napriek nepriazni počasie sa pracovníkom firmy GREP Slovakia pod vedením Ing. Eugena Wirtha podarilo po štvordňovom úsilí práce ukončiť a 29. novembra večer nastavením správnych sklonov reflektorov bolo dielo hotové.

Riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach, PhDr. Ján Dano prevzal dielo podpísaním preberacieho protokolu 12. decembra 2019. Za prítomnosti verejnosti bolo osvetlenie levického hradu slávnostne spustené do prevádzky v piatok, 13. decembra 2019.

Nastavovanie sklonu reflektora

Po uvedení do osvetlenia do prevádzky zistili členovia LOS, že by sa hodilo doplniť ešte dva reflektory, aby bola osvetlená stena citadely hradu aj vnútornej strany. Našiel sa ochotný podnikateľ z Levíc, ktorý zaplatil náklady vrátane materiálu (1980 €) a firma GREP 25.1.2020 namontovala ďalšie dve osvetľovacie telesá zo strany nádvoria. Tieto za asistencie verejnosti v nedeľu 26. januára 2020 večer boli nastavené do najoptimálnejších sklonov.

Levický hrad je teraz dominantou, ktorá v nočných hodinách púta pozornosť už zďaleka. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k realizácii tohto projektu!

https://www.facebook.com/grepslovakia/videos/1014176378928751/