Preskočiť na obsah

Vyčistenie a úprava vojenského cintorína

Levický okrášľovací spolok 30. septembra 2015 zorganizoval dobrovoľnícku brigádu na úpravu vojenského cintorína, ktorý má približne sto rokov. Nachádza sa v susedstve cintorína na strane od Pedagogickej školy. Je tu pod stromami 149 hrobov padlých vojakov z I. sv. vojny a pamätník pripomínajúci obdobie 1. svetovej vojny, roky 1914 – 1918. Išlo o jednu z prvých aktivít, kedy LOS prispel svojimi brigádnickými silami a odbornou gesciou a mesto vyčlenilo prostriedky na nákup výsadbového materiálu.

Vďaka spolupráci so školami sa brigády zúčastnili aj stredoškoláci. Cca päťdesiati účastníci brigády (dobrovoľníci, študenti a žiaci špeciálnej školy) hrabali lístie, suché konáre, vyčistili hroby a doplnili v nich substrát. Vysadili na 900 nových rastlín. Aktivitu koordinovali predstavitelia LOS Csaba Tolnai a Dušan Daniš. Historik z LOS navyše ozrejmil aj situáciu vzniku cintorína a historických súvislostí Levíc a I. sv. vojny.

Snahou LOS je okrem samotných aktivít na zlepšovaní prostredia aj budovať identitu mladých ľudí k mestu, v ktorom žijú. Je predpoklad, že ak sa fyzicky zapoja do skrášľovania mesta, nebudú výsledky svojej práce alebo práce iných ničiť.