Preskočiť na obsah

Obnova jazierka v Schoellerovom parku

obrazok

Cieľom projektu je obnoviť historické jazierko s vodotryskom v Schoellerovom parku v Leviciach tak, aby mohlo aj pre ďalšie generácie levičanov plniť svoje pôvodné funkcie. Realizácia vodnej plochy tiež prispeje k zlepšeniu mikroklímy prostredia, zvýšeniu biodiverzity a k jeho estetizácii.

Schoellerov park bola historická záhrada za kaštieľom rodiny Schoellerovcov v Leviciach. Od jej založenia bolo jej integrálnou súčasťou aj jazierko s vodotryskom, ktoré je od 90. rokov 20. storočia nefunkčné. V parku zostala len prázdna jama, čím sa vytratil aj pôvodný charakter tohto vzácneho parkového objektu. Dodnes sa tu však stretáva mnoho levičanov, parkom prechádza takmer každý peší návštevník mesta od stanice do jeho centra. Historická čast parku je súčasťou hlavného mestského parku, ktorého hodnotu zvyšuje práve starými výsadbami, vzácnymi stromami a pozostatkami historických prvkov drobnej architektúry – jazierko, rozárium, voliéra pre exotické vtáctvo – dnes altánok. S mestom ako majiteľom a správcom plochy parku je dohodnutá aj dlhodobá starostlivosť a čistenie jazierka v koordinácii s Levickým okrášľovacím spolkom a zapojením dobrovoľníkov.

Obnova Jazierka je prvým projektom, ktorý chceme financovať aj prostredníctvom peňazí získaných od darcov na Transparentný účet LOS.

Dnešná podoba jazierka